onsdag 17 juli 2013

Trägen vinner

Ni som följer min blogg vet att jag har försökt få bort dammandet vid brorenoveringen på Lilla Västerbron. Titta här så kan ni se dammolnen med partiklar.

Idag fick jag ett trevligt mail från ansvarig på Trafikkontoret.
"Jag jobbar som projektledare för renoveringen av bron och har fått dina synpunkter på dammet från arbetet.
Det ska självklart inte se ut som det gjorde på dina bilder. Jag har pratat med entreprenören som i fortsättningen kommer att använda vatten som binder dammet.
Det kommer fortfarande vara moment där det kommer att damma, men inte i samma omfattning som på dina bilder.

Tack för att du hörde av dig så att vi kunde ta tag i det problemet!"

Nu kommer vi inte att bo i ett dammoln längre. Om man inte talar om vad som sker blir det ingen förändring.

Har också fått ett trevligt mail från Arbetsmiljöverket.
"Hej!

Tack för din förfrågan!

Du frågar om det damm som sprids från betongbearbetning och rivning av asfalt vid renovering av en bro är farligt. Arbetsmiljöverket kan svara på vad som gäller i arbetsmiljön.

Att utsättas för höga halter damm kan vara farligt. Det beror på hur länge och ofta det sker. Inom arbetsmiljön finns gränsvärden för damm. Dessa gäller för medelvärdet under en hel arbetsdag. Om man står i dammoln hela arbetsdagen är det troligt att man utsätts för alltför mycket damm om man inte använder andningsskydd. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som kan uppstå efter långvarig dammexponering.

Betong och stenmaterial i asfalt innehåller kvarts som, om det är så finfördelat att det når ner till lungblåsorna, kan orsaka allvarliga sjukdomar som silikos och lungcancer. Men dessa sjukdomar kommer inte förrän efter många års exponering.

Arbetsmiljölagen omfattar dem som utför arbete för arbetsgivares räkning, det innebär att arbetsmiljölagen i detta fall inte omfattar omkringboende eller besökare till parken. I detta fall ber vi dig kontakta kommunens miljöförvaltning för vidare svar på dina frågor.

Vi vidarebefordrar ditt mail till Arbetsmiljöverkets distriktskontor i Stockholm utifrån det du skriver om arbetstagarnas arbetsmiljö.

Med vänlig hälsning,"

Kul att veta vad de spred ut bla över barnen i lekparken.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar