onsdag 14 januari 2015

Bygglov

Vi har haft samtal med kommunen om bygglov.
Vi ska ju bygga i ett område som har kulturhistoriskt riksintresse,
så speciella regler gäller.
Nya hus som byggs ska passa ihop med den gamla bebyggelsen.
Nu håller arkitekterna på och ritar vårt hus.


Grundmodellen på huset som ritas om.